Aborcja – ciche morderstwo

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA

Cel lekcji, uczeń powinien:

– wiedzieć, czym jest życie;

– wyjaśnić, dlaczego życie ludzkie powinno być szanowane i chronione;

– wyjaśnić, co znaczy, że Bóg jest dawcą życia;

– wiedzieć, że aborcja niszczy życie.

Film: Od poczęcia – dziecko 16:03 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA

Popularnonaukowy film o pierwszych dziewięciu miesiącach życia człowieka.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Kol 1,15-20

On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czym jest życie?

3) Co to znaczy, że trzeba nam szanować i chronić życie?

4) Dlaczego trzeba chronić życie?

5) Kto ma prawo decydować o życiu bądź o jego zakończeniu?

6) Kto jest dawcą życia?

7) Co to jest aborcja?

8) Jakie skutki niesie ze sobą aborcja?

Podkreślamy jak ważna jest odkrycie, kto jest dawcą życia, że to Bóg już od początku mnie zaplanował i ukształtował z Miłości, dla Miłości i przez Miłość.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o nieustanne odkrywanie wartości daru życia i o szacunek dla każdego życia.

Uzmysławiamy uczniom, że „tak mówi Pan, który cię uczynił, który cię ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga.” Iz 44,2.