Człowiek nie może żyć bez miłości

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=UbznWaoy-5w

Cel lekcji, uczeń powienien:

  • wiedzieć, dlaczego człowiekowi potrzebna jest miłość;
  • definiować słowo miłość;
  • wymienić cechy miłości;
  • wiedzieć, jak przejawia się miłość Boga do człowieka;

Film: Wtedy umarł Kyle 6:54 MIN

Kyle miał wszystko obcykane. Miał dziewczyny, dobre oceny, najlepsze imprezy w akademiku. Pewnego dnia serce Kyle’a przestaje bić i nagle staje on twarzą w twarz z prawdą, którą olewał całe życie.

„Miłość Boga do człowieka, która w pełni wyraża się na krzyżu, można określić mianem agape, czyli «ofiarnej miłości, która zabiega wyłącznie o dobro drugiego», a także mianem eros. Miłość, w której Bóg daje człowiekowi siebie bez reszty, jest również miłością, w której «Wszechmogący czeka na ‚tak’ swych stworzeń niczym młody oblubieniec na ‚tak’ swej oblubienicy». Niestety, «od samego początku ludzkość, zwiedziona kłamstwami Złego, zamknęła się na Bożą miłość, w złudnym przekonaniu o samowystarczalności, która jest niemożliwa» (por. Rdz 3, 1-7).

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Rdz 3, 1-7

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
2) Dlaczego człowiek potrzebuje Miłości?
3) Czym jest bezwarunkowa Miłość?
4) Jakie są cechy bezwarunkowej Miłości?
5) Po co człowiekowi odkrywanie Bożej Miłości?
6) Na czym polega budowanie relacji Miłości w codzienności?
7) Czy każdy musi doświadczyć Miłości?
8) Co. jeśli tej Miłości w życiu zabraknie?
9) Czy jeśli nie dostałem Miłości, to czy mogę ją dać innym i jak?

Podkreślamy, jak ważne jest odkrywanie Bożej Miłości do człowieka.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o nieustanne odkrywanie Bożej Miłości i o przyjmowanie Jej.

Uzmysławiamy uczniom, że «Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa» (n. 10). Św. Jan Paweł II, już w swej pierwszej Encyklice Redemptor hominis.