Zawierzyć Bożej Opatrzności

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=8mJ11_sPr34

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wiedzieć, czym jest Boża Opatrzność; Boża Opatrzność są to zrządzenia, przez które stworzenia prowadzone są przez Boga ku doskonałości ostatecznej. Całe Boże stworzenie znajduje się pod opieką Stwórcy, który rządzi wszystkim z wielką dobrocią.
  • umieć powiedzieć, kim jest każdy człowiek – dziedzic Boga Ojca;
  • wiedzieć, czym jest godność chrześcijanina i jaką wartość nadaje Bóg człowiekowi.

Film: Życie bez ograniczeń 8:12 MIN

wersja z lektorem https://www.youtube.com/watch?v=4KUr8wHv0ro

wersja z napisami https://www.youtube.com/watch?v=8mJ11_sPr34

Życie to dar dla niektórych cenny, a dla innych to problem/ciężar; samotność, depresja, nie rozwiązany konflikt, choroba, bieda, utrata najbliższej osoby w tym okresie lub wspomnienia, od których nie możemy się uwolnić. Bóg jest dla każdego najbliższą osobą, do której ZAWSZE możesz się zwrócić niezależnie od tego, co zrobiłeś lub co się stało, dopóki masz dech w piersiach i żyjesz tu na ziemi masz możliwość przyjść do Niego i być kompletnie uzdrowionym. Nawet Judasz, który zdradził Jezusa – gdyby się tylko ukorzył i pokutował zamiast odbierać sobie życia, mógłby dostąpić zbawienia, skosztować łaski i naprawić wszystko, co było złamane w jego sercu. Bóg Ciebie kocha, nie poddawaj się! Mimo że codzienność jest czasem trudna i na wszystko jest niewłaściwy czas, jednak jest to wciąż doskonała okazja, aby dzielić się Ewangelią, która jest żywa i wspaniała, aby mówić o naszym Panu Jezusie i o najcudowniejszym fakcie w historii świata: że pewnego dnia Jezus przyszedł tu na Ziemię, aby nas wykupić z powrotem do synostwa i swego Królestwa.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: 1 Sm 16,4-13.

Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. [Jeden z nich] zapytał: «Czy twe przybycie oznacza pokój?» Odpowiedział: «Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę!» Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi , bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: «Ten też nie został wybrany przez Pana». Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: «Ten też nie został wybrany przez Pana». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy?» Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. – Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pański opanował Dawida.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
2) Kim jest człowiek dla Boga?
3) Jak odkryć swoją tożsamość?
4) Czym jest Boża Opatrzność?
5) Dlaczego boimy się/nie rozumiemy planu Bożego?
6) Dlaczego odrzucamy plan Boga na nasze życie/nasze powołanie?
7) Czy znasz już Boży plan dla Twojego życia, jak go szukać, odkrywać?
8) Jak odkryć to, co mam, co dostałem, aby nie koncentrować się na tym, czego nie mam?

Podkreślamy, jak ważna jest odkrycie godności człowieka, każdego człowieka. Dostrzeżenie, że Bóg jest dobry i pragnie jedynie najlepszej drogi dla nas. Historia Nicka pokazuje, że każdy człowiek ma znaczenie, że nikt nie powstaje przez przypadek. Bóg ma plan dla każdego człowieka i wie, w jak niewiarygodny sposób nas stworzył. Doskonale wie, czym nas obdarzył i wie, czego nam potrzeba, abyśmy byli szczęśliwi. Porozmawiajmy z młodzieżą o tym, co to znaczy odkrywać godność Dziecka Bożego. Pokażmy kilka możliwości odkrywania tożsamości: Kościół, Pismo Święte, przyjaciele, rodzina, Internet.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o zaufanie Bożej Opatrzności i o odnowienie Bożego podobieństwa.

Uzmysławiamy uczniom, że „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu” Św. Augustyn, „Oto wyryłem cię na obu dłoniach” Iz 19,16.