Zbawcze czyny Jezusa Chrystusa

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=Y5jlRhZFuZE

Cel lekcji, uczeń powinien:

– znać charakter zbawczy wydarzeń z życia Jezusa;

– mieć świadomość, że Odkupienie człowieka przyszło przez krzyż;

– uzasadnić, dlaczego Chrystus umarł śmiercią krzyżową;

– wiedzieć, co krzyż Chrystusa czyni w naszym życiu.

Film: Ostatni dzień 9:13 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=Y5jlRhZFuZE

Oto ostatni dzień życia przestępcy skazanego na okrutną śmierć przez ukrzyżowanie. Wraz z nim na tę samą karę śmierci został skazany Jezus, który mówił o sobie, że jest Bogiem i że tylko wierząc w Niego można zostać zbawionym. Jednak przywódcy religijni w Izraelu nie uwierzyli Mu i skazali Go na śmierć. Ci dwaj skazańcy spotykają się w czasie kilkugodzinnej agonii na krzyżu. To jest film o wierze, śmierci, życiu i wieczności.

Ten krótki film został stworzony z myślą o młodych ludziach, którzy powinni zdać sobie sprawę z realności śmierci Chrystusa oraz jej konsekwencji dla nas dzisiaj.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Łk 23,33-45

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski» Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czym dla Ciebie jest krzyż Jezusa Chrystusa?

3) Czy Jezus oddał swoje życie na krzyżu czy też inni (faryzeusze) odebrali mu życie i dlaczego tak myślisz?

4) Dlaczego Jezus oddał swoje życie na krzyżu?

5) Co krzyż Jezusa czyni w Twoim życiu?

6) Dlaczego Jezus umarł śmiercią na krzyżu?

7) Czym jest dla Ciebie Odkupienie?

8) Co znaczą określenia: Wcielenie, Pascha, Misterium, Odkupienie?

9) Co by było gdyby, Jezus nie umarł na krzyżu?

Podkreślamy jak ważne jest to, że Jezus oddał świadomie swoje życie, abyśmy my mogli żyć. Jak niewyobrażalne cierpienie Bóg przyjął na siebie tylko po to, aby zmazać każdy nasz grzech, dając nam życie, nowe życie w wieczności w radości z Nim na zawsze.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o otwarcie serca na to, co Jezus uczynił dla nas.

Uzmysławiamy uczniom, że od śmierci i zmartwychwstania Jezusa (kiedy Go przyjmujemy) śmierć nie ma nad nami władzy.