Jak skutecznie pracować nad sobą?

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=0eQ_oi0wMR0

Cel lekcji, uczeń powinien:

– uzasadnia potrzebę świadomego kształtowania swojej osobowości;
– podaje przykłady celów życia, jakie należy stawiać sobie w dążeniu do doskonałości;
– omawia zasadę małych kroków w realizacji wytyczonego celu;
– wskazuje sytuacje życiowe w których powinniśmy podjąć pracę nad sobą prowadzącą do zmian w nas samych;

Film: Oliva – „Góra” 2:49 MIN

Utwór pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu Oliva (oliva.org.pl) zatytułowanego „Puzzle”. Dedykujemy go wszystkim, którzy muszą w swoim życiu stawić czoła różnym górom. Pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie! Nie jesteście sami. Ktoś kiedyś też musiał wejść na pewną górę i stoczyć największą bitwę w dziejach. Dzięki Jego zwycięstwu możemy mieć dziś otwarte niebo. Dzięki Jego poświęceniu możemy dziś też walczyć i zwyciężać. „Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5:5), dlatego nigdy nie przestawajcie patrzeć w niebo!

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: (Rz 5,1-5)

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
2) Czy miałeś kiedyś ciężką sytuację w życiu i jak sobie z nią poradziłeś/radzisz?
3) Czym jest nadzieja?
4) Czy są sytuacje bez wyjścia? Jeśli tak, to jakie?
5) Co oznacza zmartwychwstanie w życiu chrześcijanina?
6) Czy zmagania, trudne sytuacje są w życiu nam potrzebne? Co dają?
7) Co robić w trudnych sytuacjach?
8) Kto i dlaczego daje nam siły do pójścia dalej, do niepoddawania się?

Podkreślamy jak ważne jest odkrycie, że nigdy nie jesteśmy sami i to właśnie ten Jezus pierwszy stawił czoła górze pełnej trudności i walki.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o siłę do pokonywania trudności i o wolę walki, aby żyć na miarę Dziedziców Królestwa Bożego.

Uzmysławiamy uczniom, że warto walczyć razem z Bogiem. To On nas podtrzymuje i zawsze zwycięża, choć nie zawsze według naszej woli, ale to do Niego należy pełne zwycięstwo.