Dziecko – znak błogosławieństwa Bożego.

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=G4wtOMSBUQE

cel lekcji, uczeń powinien:

  • uzasadnia, że życie człowieka pochodzi od Boga;
  • omawia skojarzenia związane ze słowem dziecko;
  • tłumaczy, dlaczego dziecko jest darem dla rodziców;
  • uzasadnia, dlaczego rodzice powinni być odpowiedzialni za powołane życie;

Film: Mała Armia Jezusa – Pragnę Żyć 3:16 MIN

Krótka historia rysowana piaskiem o pięknym darze życia. Przedstawiona oczyma dziecka pomaga zobaczyć widzowi inną perspektywę pragnienia bycia w tym świecie.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Rdz 2,26-29

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Kto jest dawcą życia?

3) Od kiedy życie jest życiem?

4) Kto może decydować o życiu drugiego?

5) Dlaczego życie jest tak ważne?

6) Czy cieszysz się, że żyjesz? Dlaczego tak lub nie?

7) Czy każdy ma prawo do życia? Dlaczego?

Podkreślamy jak ważna jest odkrycie, że życie ludzkie pochodzi od Boga.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o odkrycie czym jest dar życia i dlaczego Bóg mi je dał.

Uzmysławiamy uczniom, że rodzice powinni być odpowiedzialni za powołane życie, bo każde życie jest darem od Boga. „Tak mówi Pan, który cię uczynił, który cię ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga” Iz 44,2