Powołanie świeckich do apostolstwa.

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=mp1OTNAWCs8

Cel lekcji, uczeń powinien:

– rozumie, że Bóg powołuje każdego człowieka;

– umie wskazać sposoby angażowania się świeckich w życie Kościoła; 

– rozumie, jakie jest zadanie osoby świeckiej w Kościele;

Film: Wanda Błeńska w 3 minuty 3:07 MIN 

Krótka historia Niezwykłej Kobiety: lekarki, misjonarki, Matki Trędowatych, kandydatki na ołtarze. Pacjentów witała uśmiechem. Dotykała ich ciał bez użycia rękawiczek. A zapytana o najskuteczniejszy lek, odpowiadała, że jest nią witamina M, czyli miłość. Taka była Wanda Błeńska – polska lekarka, która poświęciła swoje życie chorym w Ugandzie. Do młodych mówiła: jeśli macie jakieś dobre, świetlane pomysły, to je pielęgnujcie. Nie dajcie im zasnąć, nie odrzucajcie ich tylko dlatego, że wydają się niemożliwe czy trudne do zrealizowania. Swoje marzenia trzeba pielęgnować!”.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Mk 10,17-22

Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Jaki jest cel życia człowieka?

3) Co naprawdę uszczęśliwia człowieka?

4) Co znaczy służyć drugiemu człowiekowi?

5) Co wiesz na temat Wandy Błeńskiej?

6) Czy każdy ma żyć jak Pani Wanda?

7) Jaki jest przepis na życie w pełni, na maksa?

8) Jak odnaleźć to, co mamy robić z życiu?

9) Jakie są zadania/sposoby zaangażowania osób świeckich w Kościele?

Podkreślamy jak ważna jest rola świeckich w Kościele.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o odkrywanie tego co mamy robić z życiu.

Uzmysławiamy uczniom, że każdy człowiek wezwany jest przez Boga do konkretnego dzieła. Posiadamy umiejętności, talenty, którymi możemy służyć innym we wspólnocie Kościoła, przez co sami rozwijamy się i dojrzewamy w swym człowieczeństwie.