Jak będzie na końcu?

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=B7nxqg13-C4

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • rozumie, że życie wieczne to dar/propozycja, na którą odpowiadamy całym swoim życiem;
  • wiedzieć, do czego prowadzi postawa obojętności ludzi w życiu;
  • wyjaśnić pojęcie: życie wieczne;

Film: Wielkie konflikty – Śmierć vs Ateiści 9:24 MIN

Wszystkie sytuacje przedstawione w tym filmie nie mają na celu obrażanie niczyich uczuć ani poglądów. Materiał został przygotowany w sposób satyryczny. Świat w nim przedstawiony jest rzeczywistością alternatywną do naszej. Pobudza do podjęcia ważnych tematów i podzielenia się przemyśleniami.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: J 3,14-21; Syr 41,1-4

«A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu»

«O, śmierci, jakże przykra jest pamięć o tobie
dla człowieka żyjącego spokojnie wśród swoich bogactw;
dla męża, który jest beztroski i ma we wszystkim powodzenie
i który może jeszcze smakować przyjemności.
O, śmierci, dobry jest twój wyrok
dla człowieka biednego i pozbawionego siły,
dla starca zgrzybiałego, nękanego troskami o wszystko,
zbuntowanego, i tego, co stracił cierpliwość.
Nie bój się wyroku śmierci,
pamiętaj o tych, co przed tobą byli i będą po tobie.
Taki jest wyrok wydany przez Pana na wszelkie ciało:
i po co odrzucać to, co się podoba Najwyższemu?
Dziesięć, sto czy tysiąc lat żyć będziesz,
w Szeolu nie czyni się wyrzutów z powodu [długości] życia.»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Co czeka nas po śmierci?

3) Czym jest śmierć?

4) Czy przeżyłeś śmierć bliskiej osoby?

5) Czym jest wiara?

6) Czy życie tutaj ma znaczenie dla naszego życia później?

Podkreślamy jakie znaczenie na życie wieczne ma nasze życie na ziemi.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o łaskę pięknego życia, pełnego Bożej Miłości i Ewangelicznych wartości.

Uzmysławiamy uczniom, że tylko w Chrystusie mamy życie wieczne. On wziął na siebie każdy „mój” grzech, poniósł śmierć krzyżową i zmartwychwstał abym otworzyć mi bramy Nieba. Tylko w Nim jest zbawienie.