Wobec tajemnicy śmierci

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=D9VTGPKNr10

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wyjaśnić tajemnicę śmierci jako przejście do wieczności;
  • rozumieć jak za życia przygotować się do śmierci;
  • wiedzieć jak nasze życie wpływa na życie wieczne;
  • rozumie co to znaczy przejść od śmierci do życia;

Film: Frans van der Lugt SJ, ostatnia wiadomość 5 lat po jego śmierci 7:05 MIN

7 kwietnia 2014 r. w mieście Homs w Syrii został zamordowany holenderski jezuita Frans van der Lugt. Zmarł w wieku 75 lat. Ta animacja spogląda wstecz na jego życie i śmierć i przypomina jego najważniejszy apel do całego świata – że miłość jest zawsze pierwsza!

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: J 13 (1-20)

«Miłość i pokora Syna Bożego

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy».Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że to ostatnie godziny Twojego życia?

3) Czy kiedyś cierpiałeś z tymi, którzy są wokół Ciebie? W jaki sposób?

4) Jak można cierpieć z bliskimi?

5) Czy dawałeś pociechę i nadzieję drugiemu? Jak można ją dać?

6) Czy dodawałeś kiedyś drugiemu odwagi i w jaki sposób?

7) Czy wysłuchałeś kiedyś drugiego? Czy było łatwo i co sprawia trudność w wysłuchaniu drugiego do końca?

8) Co Ty możesz dać drugiemu?

Podkreślamy, że to Miłość sprawia, że życie wciąż trwa. To co nas dzieli od innych, od Boga, od nas samych to grzech i złość, które przybliżają nas coraz bardziej to śmierci na wieczność.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o łaskę patrzenia na rzeczywistość Bożymi oczami.

Uzmysławiamy uczniom, że całe nasze życie jest przygotowaniem się na życie wieczne i możemy być lepiej bądź gorzej przygotowani na spotkanie z Bogiem. To tu na ziemi każdego dnia podejmujemy decyzje, które sprawiają, że jesteśmy coraz bliżej naszego Stwórcy, bądź wręcz przeciwnie, możemy być od Niego, od drugiego coraz dalej.