Bóg jest Miłością

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=afz8HZphU7k

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • rozumie, że miłość Boga do człowieka jest bezwarunkowa;
  • wyjaśnie w czym przejawia się miłośc Boga do człowieka;
  • wyjaśnia czym jest dla Niego dar Bożej Miłości;

Film: Najcenniejszy prezent 2:47 MIN

Film: https://www.youtube.com/watch?v=afz8HZphU7k

Pod choinką leżą różne prezenty. Duże, małe, kosztowne i skromne. Wyrażamy przez nie chęć ofiarowania czegoś drugiemu człowiekowi. Jednak jest taki prezent, który jest najcenniejszy ze wszystkich. Wszyscy go potrzebują. To najcudowniejszy dar, który mogliśmy otrzymać od Boga. Ojciec dał nam samego siebie w Jezusie, abyśmy rozpoznali w Nim zapowiedzianą obietnicę i zapewnia nas, ze trwając w jedności życia z Jezusem, osiągniemy spełnienie wszystkich nadziei – Zbawienie!

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: I J 4,10 ; 1 Kor 13

‚Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.”

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czy lubisz otrzymywać prezenty?

3) Czy chcesz dostać prezent?

4) Czy odpakowałeś już prezent od Boga?

5) Co robisz z już odpakowanym prezentem?

6) Czy doświadczyłeś kiedyś daru Bożej Miłości?

7) Jaki najcenniejszy prezent, który najbardziej pamiętasz, dostałeś w swoim życiu?

8) Czy życie jest darem od Boga?

Podkreślamy jak bardzo każdy z nas jest kochany przez Dobrego Boga, miłością bezwarunkową.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o doświadczenie/zobaczenie Bożej Miłości.

Uzmysławiamy uczniom, że dar Bożej miłości to bezcenny dar, na który możemy odpowiedzieć w różny sposób. Dar można przyjąć i „rozpakować” lub można odrzucić. Boża miłość jest tylko czy ja już ją przyjąłem/pokochałem?