Bóg pierwszy nas umiłował

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=CTojnJ-JfdM

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wie, jak przejawia się miłość Boga do człowieka;
  • wie, jak dać się odnaleźć Miłości;
  • tłumaczy dlaczego należy przyjąć prawdę o Bożej miłości;

Film: Twoje powołanie 2:38 MIN

W każdym i każdej z nas jest pustka, której nie da się zapełnić pogonią w życiu. Z tej pustki wzywa nas pewien głos. Wiecznie czegoś poszukujemy, potrzebujemy nie raz wsparcia i bycia kochanymi… jak wytłumaczyć to, co nieznane: śmierć, sens życia, choroby, cierpienie, świat materialny? Świat dookoła nie może być przypadkiem (przez swoją złożoność i matematyczność), Bożą obecność widać na całym świecie. Bóg naprawdę istnieje. To dzięki Bogu został stworzony świat jak i my (ludzkość). Bóg puka i wyciąga rękę do każdego serca i czeka aż to my wszyscy i każdy z osobna, na Niego się otworzy i do Niego zwróci. Kiedy przyjmiemy Go jako naszego Pana i Zbawiciela, wtedy nasze życie odmieni się całkowicie!

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Mt 11,28-30

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Jak spotkać Boga? Jak poznać, że to On?

3) Jak usłyszeć Boga?

4) Czy dostrzegamy ślady obecności Bożej? Jakie?

5) Do czego dążysz?

6) Co każdego dnia ożywia Twoje serce?

7) Co chcesz robić w życiu?

Podkreślamy jak ważne jest odkryć nasze pierwsze powołanie – Bożej Miłości.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o zaspokojenie pragnienia miłości i pokoju serca.

Uzmysławiamy uczniom, że każdy człowiek jest powołany do Miłości i każdy człowiek jest obdarzony Miłością Boga samego. Bóg pragnie tylko jednego, abyśmy przyjęli Jego Miłość.