Wierzę w jednego Boga

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=Bu3nVsUkdhM

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • rozumieć, że wiara w jednego Boga jest fundamentem wiary chrześcijańskiej;
  • wyjaśnić co to znaczy wierzyć w jednego Boga;
  • wiedzieć, że Bóg bezwarunkowo kocha człowieka;

Film: Skąd mieć pewność do swojej wiary? 19:21 MIN

Film przedstawia młodych ludzi, którzy w bardzo przyjazny dla młodych sposób poszukują odpowiedzi na pytanie dotyczące pewności wiary. Dzielą się swoim doświadczeniem, jak i ukazują odpowiedzi innych młodych na nurtujące pytania. Przyglądając się, co robi z człowieka chrześcijanina, młodzi ruszają w góry i na łono przyrody. Ciekawe ujęcia, dobre wypowiedzi i możliwość szukania swoich odpowiedzi dają przestrzeń do nawiązania relacji a przy tym akceptacji i szczerości.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Hbr 11,1-3; J 3,16-18

Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.”

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. „Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Jaja jest jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jakie zrobiłeś?

3) Jak Bóg może kochać ludzi bez względu na to, co robią?

4) Co sprawia, że człowiek jest chrześcijaninem?

Podkreślamy bez względu na nasze zasługi i słabości Bóg kocha nas bezwarunkowo.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o łaskę wiary i zaufanie Bożej Dobroci, zawsze.

Uzmysławiamy uczniom, że wiara to poświęcenie swojego życia w ręce Jezusa.