Być czy mieć?

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=vmUffiU0cHc

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • ocenić niebezpieczeństwa tkwiące w postawie materializmu i konsumpcjonizmu;
  • wykazywać chęć działania zmierzającego do osiągnięcia doskonałości;
  • widzieć konsekwencje nadmiernego przywiązania się do rzeczy materialnych;
  • poznać źródło wody żywej – wiedzieć, że u Jezusa zostanie ugaszone wszelkie pragnienie;

Film: WZN ROZKMINA – Ugasić pragnienie 10:13 MIN

Film przedstawia rozważanie dwóch świadków wiary na temat pragnień człowieka. Wyrwani z niewoli – młodzi ewangelizatorzy – na konkretnych przykładach, w bardzo przystępny dla młodych sposób, dzielą się tym, co może tak naprawdę ugasić pragnienia człowieka. Humorystyczne wątki przyciągają uwagę i dają poczucie szczerości. Podprowadzają człowieka do odkrywania czegoś więcej w swoim życiu.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: J 4, 5-15

«Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które [niegdyś] dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić” – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej» Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu».

Propozycje pytań do katechezy:

  1. Co poruszyło Cię w przedstawionym filmiku?

  2. Czego pragniesz? Do czego Cię to prowadzi?

  3. Czy Bóg może zaspokoić Twoje pragnienia?

  4. Z czego możesz zrezygnować na rzecz drugiej osoby, co Ty możesz dać drugiemu?

  5. Kto może spełnić, dać Tobie to, czego chcesz, czego pragniesz?

Podkreślamy jak ważne jest poznanie jakie mamy pragnienia i kto może je naprawdę je zaspokoić.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o czyste pragnienia i takie które pozwolą się mu rozwijać.

Uzmysławiamy uczniom, że to Jezus nasycić nasze pragnienia. W miarę rozwoju, naszych zmagać i dorastania Bóg doskonale wie czego nam potrzeba.