Czy chcesz się nauczyć modlić?

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=aiiKNWdyhjU

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wiedzieć znaczenie pogożności z życiu człowieka,
  • znać wartość modlitwy chrześcijańskiej;
  • rozumieć potrzebę modlitwy jak i jej moc;

Łańcuch 3:10 MIN

Filmik przedstawia młodych ludzi, którzy spacerują w lesie. Na ich drodze staje inna postać, która wręcza im łańcuch z tabliczką. Podarunek, który wisi na szyi, okazuje się ciążyć młodym, jednocześnie dzieli ich coraz bardziej, zaczynają się między nimi kłótnie, nieporozumienia. Dalej widać kolejne osoby, zktórych jedna daje sobie założyć łańcuch „pychy”, a inna odrzuca tę propozycję. Spacerujący młodzi ludzie spotykają się w końcu na jednej ścieżce i widać, jak dziewczyna, która wcześniej nie skorzystała z propozycji przyjęcia łańcucha, teraz z różańcem w ręku wyciąga pozostałych z więzów niewoli, ale nie wszystkich .

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Jk 5,13-20

Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na z, któemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił,niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Co to jest modlitwa?

3) Jakie znasz modlitwy?

4) Czy modliłeś się kiedyś za kogoś?

5) Do czego jest nam modlitwa?

6) Kto może się modlić?

7) Czy doświadczyłeś/aś kiedyś modlitwy kogoś za Ciebie?

8) Czy prosiłeś kogoś o modlitwę?

Podkreślamy jak cenna w życiu człowieka jest modlitwa, jak wiele zmienia modlitwa w życiu chrześcijanina.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o wierność i wytrwałość w modlitwie.

Uzmysławiamy uczniom, że wytrwała i z wiarą modlitwa ma wpływ na nasze życie. Szczególnie pokazuje to postawa św. Moniki, która wymodliła nawrócenie syna – św. Augustyna.