Czy już odkryłeś?

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=082ja49K7sg

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • umieć wyjaśnić, dlaczego chce uczstniczyć w katechezie;
  • skłaniać się ku refleksji o cel i sens życia;

Film: Młodzież o katechezie w szkole – dlaczego TAK? 5:36 MIN

Film przedstawia wypowiedzi młodzieży uczęszczającej do gimnazjum w Krynicy-Zdroju oraz szkół średnich w Nowym Sączu i Dębicy na temat tego, czym jest dla nich katecheza. Dowiemy się od nich, czy religia rzeczywiście jest potrzebna w szkole oraz dlaczego niektórzy wypisują się z katechezy.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z KKK:

KKK 4 Bardzo wcześnie nazwano katechezą całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by formować uczniów i pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym, ażeby przez wiarę mieli życie w Jego imię, by wychowywać ich i kształtować w tym życiu i w ten sposób budować Ciało Chrystusa (Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 1; 2).

KKK 5 „Katecheza jest wychowywaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych; obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy w celu wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego” (Tamże, 18).

KKK 25 Jedyny cel nauczania należy widzieć w miłości, która nigdy się nie skończy. Można bowiem doskonale przedstawić to, co ma być przedmiotem wiary, nadziei i działania, ale przede wszystkim trzeba zawsze ukazywać miłość naszego Pana, by wszyscy zrozumieli, że każdy prawdziwie chrześcijański akt cnoty nie ma innego źródła niż miłość ani innego celu niż miłość (Katechizm Rzymski, Wstęp, 10).

KKK 426 „W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba: Jezus Chrystus z Nazaretu, Jednorodzony Syn Ojca… który cierpiał i umarł za nas i który teraz, ponieważ zmartwychwstał, żyje z nami na zawsze… Katechizować… to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w Nim się wypełnił. To dążyć do zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonanych przez Niego” (Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 5). Celem katechezy jest „doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem… Bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej” (Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 5).

KKK 2688 Celem katechezy dzieci, młodzieży i dorosłych jest to, by słowo Boże było rozważane w modlitwie osobistej, aktualizowane w modlitwie liturgicznej oraz stale uwewnętrzniane, by wydało swój owoc w nowym życiu. Katecheza jest także miejscem, w którym pobożność ludowa może zostać poddana ocenie i wychowaniu (Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 54). Nauczenie się na pamięć podstawowych modlitw jest niezbędnym oparciem w życiu modlitwy; ważne jest jednak to, by doprowadzić do zasmakowania w jej treści (Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 54).

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czym dla Ciebie jest katecheza?

3) Czego oczekujesz od katechezy?

4) Co daje Tobie katecheza?

5) Jaką katechezę pamiętasz najbardziej i dlaczego?

6) Czy sam prowadziłeś kiedyś katechezę, naukę? Gdzie i jak Tobie poszło, jak się czułeś jako prowadzący?

Podkreślamy, że zadając sobie, katechecie pytania odkrywamy prawdę i możemy odkrywać Boga.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o otwarte serce i światło Ducha Świętego na poznawanie Boga, siebie i bliźniego.

Uzmysławiamy uczniom, że to my chrześcijanie stajemy się tymi, którzy niosą Jezusa do innych. I dlatego potrzebujemy pogłębiać naszą relację z Bogiem i wiedzę o Nim.