Czy już odkryłeś?

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=CJpsIyFzx0w

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • widzieć potrzebę odkrywania samego siebie;
  • dostrzec jaką ważną potrzebą człowieka jest szukanie prawdy;
  • wiedzieć gdzie szukać prawdy;

Film: Kim jesteś? 3:56 MIN

Film przedstawia historię dziewczyny, która zostaje wrzucona w wir tego świata, której od dziecka narzucone zostały pewne kanony i normy: co jest ładne, jak żyć, jak się ubierać, itp. Tak naprawdę każdy wie, że coś jest nie tak, coś podpowiada, że jesteśmy powołani do czegoś innego. Nałożona przez normy „maska” czasem tak mocno jest w nas, że ciężko ją zdjąć i tak naprawdę nie wiadomo jak to zrobić. Jest jednak Ktoś, kto ma moc nas uwolnić. Dzięki Łasce człowiek pomału może otworzyć serce i przełamuje „maskę”. Łaska Prawdy przemienia serce i daje wolność człowiekowi, który odkrywa swoje powołanie do życia, kim jest, jak bardzo jest kochany i stworzony z Miłości na obraz Boży.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: J 14,1-6 

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Opowiedział im też przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Co daje poczucie wartości i sprawia, że człowiek odkrywa swoją prawdziwą wartość?

3) Kim jest człowiek?

4) Dlaczego chcemy żyć jak inni i czy jesteśmy wtedy szczęśliwi?

5) Co czyni nas szczęśliwymi?

6) Gdzie szukać prawdy?

7) Kto może nas proawdzić do poznania prawdy?

8) Dlaczego Jezus może nam pokazać prawdę o sobie?

Podkreślamy, że to w Jezusie możemy w wolności odkrywać prawdę kim jesteśmy.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o wolność i o odkrywanie samego siebie Bożymi oczami.

Uzmysławiamy uczniom, że Bóg który nas stworzył, doskonale nas zna i to w Nim możemy być sobą i odkrywać siebie. Jezus jako ten, który wszystko „widzi”, kocha nas, jest prawdą może nas prowadzić do poznania siebie.