Czy już odkryłeś

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=I-u8BgHm0cg

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • umie odpowiedzieć na pytania egzystencajlne;
  • uzasadnia potrzebę szukania prawdy w Boga;
  • wiedzieć czy w życiu jest coś więcej?
  • wie, dlaczego ludzie podejmują trud odkrywania;

Film: Czy jest w życiu coś więcej 19:39 MIN

Film przedstawia młodych ludzi, którzy w bardzo przyjazny dla młodych sposób pokazują swoją relację z Bogiem. Dzielą się swoim doświadczeniem, jak i ukazują odpowiedzi innych młodych na nurtujące pytania. Ciekawe ujęcia, dobre wypowiedzi i możliwość szukania swoich odpowiedzi dają przestrzeń do nawiązania relacji a przy tym akceptacji i szczerości.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: J 14,6

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

Propozycje pytań do katechezy:

  1. Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
  2. Gdyby zostały Ci zaledwie 24 godziny życia, jak byś je przeżył?
  3. Jak sądzisz, dlaczego rozmowy o swojej wierze uważane są za temat krępujący?
  4. Zakładając, że Bóg istnieje i masz możliwość zadać Mu pytanie, jak by ono brzmiało?

Podkreślamy jak ważne jest zadawanie sobie szczerze pytań, na czym nam najbardziej zależy w życiu.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o otwartość serca na Boga i na to co chce nam dać.

Uzmysławiamy uczniom, że warto rozmawiać z Bogiem i zadawać Mu pytanie. On czeka na nas i interesuje się naszym życiem.