Czy już odkryłeś?

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=uFRYdGihOl4

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wie dlaczego czcłowiek w pełni może odnaleźć się w Jezusie;
  • podaje argumenty uzasadniające potrzebę szukania Boga i prawdy w Bogu;
  • umie zobaczyć co w życiu prowadzi do Boga a co wręcz przeszkadza;

Film: Lifehouse – Everything Skit Remastered 5:51 MIN

Film przedstawia, jak Bóg stwarza człowieka, który otrzymuje od Niego wszystko. Pożywienie, wodę, schronienie. Człowiek znajduje się w raju i jest szczęśliwy, ma blisko siebie Boga. Jednak w jego życiu pojawia się pokusa, grzech, który go pociąga. Na początku stworzenie próbuje się bronić, ale wchodzi w to coraz głębiej i traci więź z Bogiem. Wikła się w różne nałogi, ostatecznie jest na skraju szaleństwa, chce popełnić samobójstwo. W ostatniej chwili przypomina sobie o Bogu. Wie, ze tylko On może go wyzwolić. Człowiek chce za wszelka cenę wrócić do Boga, ale nie ma już sił na walkę. Wtedy Jezus przychodzi mu z pomocą i wygrywa walkę z grzechem. Nawrócony człowiek jest znów szczęśliwy

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: J 3,16-18

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

  1. Co Bóg czyni dla człowieka?

  2. Czy człowiek może być szczęśliwy bez Boga, bez swojego stwórcy?

  3. Dlaczego odchodzimy od Boga?

  4. Co nam przysłania Boga?

  5. Co człowiek może zrobić, aby odbudować relację z Bogiem?

Podkreślamy jaką wielką Miłością Bóg obdarzył człowieka i jak bardzo walczy o niego.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o odkrycie tożsamości Dziecka Bożego.

Uzmysławiamy uczniom, że nie ma takiej sytuacji, w której człowiek by nie mógł liczyć na Bożą pomoc. Zło nigdy nie będzie miało władzy nad Bogiem a my zawsze możemy wołać i wracać do swego Stwórcy.