Ku wolności wyswobodził nas Chrystus

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=gvCrjLR7nbQ

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wyjaśnić, dlaczego dzieki Jezusowi stajemy się ludźmi wolnymi;
  • wyjaśnić, że tylko Jezus ma moc wyzwolenia człowieka z więzów grzechu;
  • znać drogę do wolności;

Film: On to zrobił dla Ciebie! 2:05 MIN

Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka, żeby go uwolnić od strachu, chorób, grzechu, śmierci, uzależnień. On kocha człowieka i chce, aby był wolny. Dlatego pragnie rodzić się w naszym sercu. Czy dasz szansę Jego łasce, by mogła zakwitnąć w Tobie…

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Dz 4,10-12

… to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.”

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Jaka jest droga do zbawienia?

3) Czy zbawienia dostępuje się raz na zawsze?

4) Czy wszyscy będą zbawieni? Kto będzie zbawiony?

5) Czy człowiek potrzebuje zbawienia?

6) Dlaczego Jezus to robi to – umiera dla człowieka?

Podkreślamy, że dla Boga życie każdego człowieka ma znaczenie. On słucha bicia jego serca, zna jego imię i aby mógł żyć, zapłacił najwyższą cenę, swoją własną krwią.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o prawdziwą wiarę i pragnienie oddania życia Jezusowi.

Uzmysławiamy uczniom, że z miłości do nas Jezus poniósł najwyższą cenę, abyśmy my byli wolni, od strachu, od chorób, od zniechęcenia, od uzależnień, od niewoli, od piekła i grzechu. Jezus z tryumfem zwyciężył śmierć, zbudował most, otworzył drzwi, pokazał drogę. On zrobił to dla nas abyśmy mogli być całkowicie wolni