Młodość czasem wyboru

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=oiuJtCqCN50

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wiedzieć, że odkrywanie, poszukiwanie jest wpisane w życie człowieka;
  • wiedzieć i nazwać co da mu szczęście;
  • wiedzieć, że wiara powiązana jest z podstawowwymi pytaniami dotyczącymi życia;
  • podjąć próbę rozpoczęcia podróży chrześcijańskiego życia;

Filmik przedstawia radość i pasję odkrywania szczęścia. Każdy człowiek chce być szczęśliwy. Wszyscy zmierzamy do szczęścia. Różnymi drogami chcemy osiągnąć ten cel. Jezus daje uniwersalną drogę i na niej jednoczy każdą i każdego z nas.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: J 15,7-11; Mt 6, 33-34

«Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.»

«Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Co lub kto daje Ci największe szczęście?

3) Jak poszukujemy szczęścia?

4) Czy Bóg jest szczęśliwy? Jaki jest Bóg? Jakiego Boga znasz?

5) Czy Bóg pragnie obdarzyć człowieka szczęściem?

6) Dlaczego Bóg chce, abyś był szczęśliwy?

Podkreślamy, że pragnieniem człowieka jest być szczęśliwym.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o odkrycie sercem co uczyni mnie szczęśliwym.

Uzmysławiamy uczniom, że poszukiwania i pytania są wpisane w życie chrześcijanina. Możesz mieć tysiące pytań i to one sprawiają, że ruszamy w podróż życia. Wiara zaś jest właśnie powiązana z podstawowymi pytaniami dotyczącymi życia i pomaga nam odnaleźć odpowiedzi na to co jest w nas.