Młodość czasem wyboru

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=0EFHbruKEmw

Cel lekcji, uczeń powinien:

 • rozumie konsekwencje wynikające z dokonywanych wyborów;
 • wyjaśnia zależność zachodzącą między wiarą a codzeinnymi wyborami;
 • potrafi odróżnić życie w realu od życia online;
 • potrafi umieścić Prawdę/Miłość w codzienności;

Film: Iluzja 3:12 MIN

Filmik ten przedstawia kilka krótkich fragmentów życia pewnego grona ludzi. Zobaczymy tu, jak wygląda z jednej strony rzeczywistość taka, jaka jest, a z drugiej strony, co dajemy poznać o sobie dla świata. Na podstawie przedstawionego filmiku, możemy obiektywnie przyjrzeć się, jak fikcyjne jest dziś kreowana rzeczywistości dla innych. Jak korzystając z mediów społecznościowych można kreować iluzję a nie dzielić się prawdziwym życiem. Widać tu wyraźnie, jak to, co inni nam pokazują, nie zawsze musi być prawą.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Mt 23(1-7,27-28)

Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.

 1. Co poruszyło Cię w przedstawionym filmiku?

 2. Co to znaczy żyć naprawdę?

 3. Jaka jest cena życia „pod publikę”?

 4. Czy szczęście może dać iluzja i dużo „like’ów”?

 5. Co daje szczęście, zadowolenie, które nie gaśnie?

 6. Czy Jezus w codzienności może być obecny?
 7. Co to znaczy żyć z Jezusem na codzień?

Podkreślamy, żę podejmowanie codziennych małych wyborów uczy nas jak żyć. A kiedy podejmujemy kroki w kierunku Miłości, Prawdy – Boga, wtedy prawdziwie jesteśmy napełnieni i szczęśliwi”

Zapraszamy uczniów do modlitwy o mądrość w podejmowanych decyzjach i o życie w prawdzie.

Uzmysławiamy uczniom, że prawda pozwala człowiekowi rozwijać się, odkrywać swoje talenty i czyni człowieka wolnym, a nie uzależnionym od opinii innych.