Módl się sercem

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=4DdfbBiN6R0

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • rozumieć czym dla człowieka jest modlitwa;
  • umieć wyjaśnić określenie „modlić się sercem”;
  • znać różne rodzaje modlitwy;

Film: Bruce Wszechmogący – Modlitwa 2:54 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=4DdfbBiN6R0

Film przedstawia fragment filmu Bruce Wszechmogący. W czasie rozmowy Bóg podprowadza bohatera do modlitwy, do modlitwy prosto z serca.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Dz 16, 25-33; Mt 6, 5-15

O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. «Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy!» – krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy [tamten] zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: «Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?» «Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom». Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

Propozycje pytań do katechezy:

  1. Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
  2. Czym dla Ciebie jest modlitwa?
  3. Jakie znasz rodzaje modlitwy?
  4. Co to znaczy „modlić się sercem”?
  5. Kiedy modlimy się sercem?
  6. Po co człowiekowi modlitwa?
  7. Co daje modlitwa?

Podkreślamy jak ważna jest w życiu chrześcijanina modlitwa – rozmowa z Bogiem.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o szczerość w modlitwie i o dar modlitwy serca.

Uzmysławiamy uczniom, że Bóg wysłuchuje każdej modlitwy i wie doskonale czego nam potrzeba, ale jako nasz Ojciec, pełen miłości pragnie naszej miłości i czeka na nas. On pragnie, abyśmy z Nim rozmawiali, abyśmy się do Niego zwracali, abyśmy także Mu ufali.