Nasz Bóg jest dobrym Ojcem

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=y_ImqP08YQA

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • odkywać prawdę, że nasz Bóg jest dobrym, kochającym Ojcem;
  • rozumieć, że człowiek ma wolna wolę w podejmowaniu decyzji;
  • określić, w czym wyraża się miłość Boga Ojca do człowieka;

Film: Most 7:55 MIN

Film o przesłaniu ewangelizacyjnym, gdzie ukazana jest ogromna Miłość Boga – „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Wzruszająca opowieść o wyjątkowym ojcu i sytuacji, która zmusi go do podjęcia najważniejszej decyzji w życiu. Nominacja do Oskara w kategorii Najlepszy Film Krótkometrażowy w 2003 roku.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: J 3,16

«Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.».

Propozycje pytań do katechezy:

  1. Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
  2. Dlaczego Ojciec pozwala, aby syn umarł?
  3. Czym kierował się Ojciec, podejmując taką decyzję?
  4. Czy warto ratować ludzi z pociągu i dlaczego?
  5. Czy na nasze życie mają wpływ inne rzeczy niż tylko te, które są najbliżej nas?

Podkreślamy jak wielką miłością Bóg kocha człowieka, że dla ratowania go ofiarował swego umiłowanego, niewinnego Syna.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o łaskę przyjęcia Bożej Miłości.

Uzmysławiamy uczniom, że choćby był jedną osobą na świecie, Bóg zrobił by to samo, oddał by swojego Syna, aby ten uczeń mógł żyć.