Poszukiwanie wartości życia

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=mo2nrGHhL0I

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wie jakie wartości są ważne w życiu;
  • wyjaśnia czym jest wiara;
  • rozumie czego powinien szykać w swoim życiu;

Film: Wygodna cela 2:24 MIN

Przedstawiony materiał to fragment z filmu „Bóg nie umarł”. Widzimy tu spotkanie syna ze swoją chorą matką. Na pozór synowi wydaje się, że jest w lepszej pozycji niż jego mama. Przedstawia swoją dobrą, „wygodną” sytuację życia codziennego i nie dostrzega, że tak naprawdę „czegoś” mu brakuje. Jest przekonany, że to biedna, bezradna mama, mimo swej wiary, przegrała życie. Ku jego zaskoczeniu kobieta widzi „coś” więcej i nagle wszystko nabiera innego wymiaru i pozwala dostrzec więcej. Ciekawe ujęcie ważnego problemu i pytania: co tak naprawdę jest ważne w życiu i do czego wszystko zmierza? Możemy tu zobaczyć, że nasze życie ma większe znaczenie. To my decydujemy, czy nasze życie ma mieć większą wartość i otwieramy się na to, co daje nam Bóg, czy to wartości tego świata nadają nam wartość.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Łk 16,19-31

Opowiedział im tę przypowieść: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama
i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie — odrzekł tamten — lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Co sprawia, że jestem prawdziwie szczęśliwy, rozwijam się, jestem bliżej siebie i drugiego człowieka?

3) Co to są „dobra” które mnie odsuwają od siebie, drugiego, Boga, a co to są dobra które pomagają być bliżej siebie, drugiego i Boga?

4) Czy bogactwo jest złe? Czy bogactwo może służyć człowiekowi?

5) Kiedy życie ma znaczenie?

6) Co może pogłębić, rozwinąć moje życie?

7) Co nadaje wartość życia, jego przeżywania?

Podkreślamy jaką miłością obdarzył nas Bóg i nie ogranicza nigdy naszej wolności.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o wybieranie dobrych wartości, które będą rozwijać i prowadzić do Boga.

Uzmysławiamy uczniom, że wolność jest niezwykłym darem i Bóg nam jej nie odbierze. Choć może czasem na początku nie widać tego, ale konsekwencje naszych decyzji są różne i to my sami musimy je ponieść. Warto patrzeć na owoce naszych działań.