Poznanie Boga

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=VORwVxSq1Lc

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • znać drogi do poznania Boga;
  • wiedzieć jaki jest prawdziwy obraz Boga;
  • wiedzieć, że poprzez innych może lepiej poznać Boga;

Film: Prawda o Bogu – świadectwo rapera EKS 3:28 MIN

Film przedstawia niezwykle ważny przekaz. Świadectwo, z którego dowiemy się, jaki naprawdę jest Bóg. Eks – Jurek L. Przez swoją muzykę głosi żywego Boga, a jego trudne doświadczenia życiowe świadczą o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i w nim jest pełnia szczęścia.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: 1 J 4,7-21

«Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. O źródle miłości. My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.
»

Propozycje pytań do katechezy:

  1. Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
  2. Jakiego Ty znasz Boga?
  3. Jaki jest Bóg?
  4. Jak mogę poznać prawdziwego Boga?
  5. Gdzie mogę poznać prawdziwego Boga?
  6. Kim jest świadek Boga? Czy znasz kogoś takiego?

Podkreślamy jak ważne jest poznanie prawdziwego obrazu Boga.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o łaskę zobaczenia jaką wielką miłością pokochał nas Bóg.

Uzmysławiamy uczniom, że Boża miłość, która jest pierwsza. Przynagla Ona nas do miłość Boga i człowieka. Na co dzień to my stajemy się obrazem Boga dla innych, poprzez naszą postawę i świadectwo wiary.