Stworzony na obraz i podobieństwo Boga

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=fhIlG2lzBng

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • wiedzieć, że początkiem histori człowieka jest bezwarunkowa Miłość;
  • próbować odpowiedzieć na pytanie dlaczego człowiek w pełni może odnaleźć się w Bogu?:
  • widzieć potrzebę szukania prawdy w Bogu;
  • skłania się ku refleksji o cel i sens życia:

Film: Stworzenie świata, Miłość Boża 15:44 MIN

Filmik przedstawia historię swtorzenia człowieka przez kochającego Boga. To w pięknie stworzenia i tajmnicy umiłowania człowieka przez Boga można odkryć dar życia i Miłości.  Przepiekny obraz początku historii całej ludzkowści. 

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Rdz 1,26-31

«A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Dlaczego Bóg stworzył człowieka i dlaczego nadal stwarza?

3) Dlaczego w Bogu można odnaleźć sens i cel życia? 

4) Czy łatwo odnaleźć sens życia i jak?

5) Dlaczego Bóg jest źródłem Prawdy?

7) Czym w życiu każdego człowieka jest prawda?

8) Gdzie można szukać prawdy?

9) Co przeszkadza w odkrywaniu prawdy, sensu i celu życia?

Podkreślamy jak ważne jest odkryć, że zostaliśmy stworzeni z Miłości, dla Miłości i jako dzieci Boże. Tak stając w prawdzie, możemy odkrywać kim tak naprawdę jesteśmy i co mamy robić.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o przyjęcie Bożej Miłości i odkrycie swojej wartości, swoich talentów i prawdziwych pragnień serca.

Uzmysławiamy uczniom, że prawdziwe szczęście daje nam odkrycie kim tak naprawdę jestem i jaki jest sen mojego życia, a to objawia każdemu człowiekowi sam Bóg.