Zbawcze czyny Jezusa Chrystusa

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=Y5jlRhZFuZE

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • rozumieć, że wydarznia z życia Jezusa mają charakter zbawczy;
  • mieć świadomość, że Odkupienie człowieka przyszło przez krzyż;
  • uzasadnić, dlaczego Chrystus umarł śmiercią krzyżową;

Film: Męka Pana Jezusa 9:13 MIN

Wyjątkowe przedstawienie Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Animacja, która porusza serce i pokazuje prawdę o ostatnich chwilach Zbawiciela na ziemi. Od tej pory już nic nie jest takie samo. Film przeznaczony jest dla dojrzałej widowni. Realistycznie przedstawiony obraz męki Pana Jezusa nie tylko ma na celu zobrazowanie cierpienia, jakie nasz Zbawiciel wziął na siebie, ale przede wszystkim Miłości Boga do człowieka, po ludzku, do samego końca.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Flp 2,5-8

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.”

Propozycje pytań do katechezy:

  1. Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
  2. Czy wierzysz, że Jezus umarł też za Ciebie? Dlaczego musiła ponieść śmierć krzyżową za Ciebie?
  3. Czy Łotr na krzyżu zasłużył na wejście do Królestwa Bożego? Czy każdy zasługuje i dlaczego?
  4. Kto może wejść do Królestwa Bożego?
  5. Po co męka Pana Jezusa?
  6. Czy są ludzie, którzy nie potrzebują męki Pana Jezusa? Czy można być zbawionym bez Jezusa?

Podkreślamy, że Jezus sam oddał swoje życie, nikt mu go nie zabrał. On przyjął krzyż z ogromną miłością do człowieka.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o nawrócenie serca i przyjęcie swojego krzyża.

Uzmysławiamy uczniom, że z miłości do nas Jezus poniósł najwyższą cenę, abyśmy my byli wolni od niewoli, od piekła i grzechu. Jezus z tryumfem zwyciężył śmierć, zbudował most, otworzył drzwi, pokazał drogę. On zrobił to dla nas abyśmy mogli być całkowicie wolni i abyśmy mogli żyć z Nim na wieki.