Zło skutkiem źle wykorzystanej wolności – uzależnienie

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • określić czym jet wolność o czy człowieka obowiązują jakieś granice;
  • definiować pojęcie wolności;
  • wiedzieć jaką ceną został zwyciężony grzech;
  • wiedzieć do czego prowadzi grzech/uzależenie/niewola;

Film: Krótki film o uzależnieniu… 5:05 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY

Film przedstawia w bardzo prosty sposób, czym jest uzależnienie i jak ono działa na człowieka. Przyglądając się zupełnie z boku, obiektywnie jesteśmy w stanie razem z uczniami dojść do tego, jak problem nałogów wpływa na funkcjonowanie człowieka. Film jest ciekawy, przejmujący i mimo uproszczonej formy na wskroś prawdziwy. Można tu także odkryć drugie znaczenie. Bohater nie ma nic. Jego życie polega tylko na pustce, nawet droga, która przemierza, jest pusta i nie ma nic innego, jest sam. Wypełniając pustkę, uzależnia się od substancji, która na chwilę daje mu szczęście, a z czasem zderzenie z prawdą staje się coraz boleśniejsze.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: 1Kor 6,12-20

«Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi woln, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem – jak jest powiedziane – dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Co Ciebie/człowieka wypełnia/napełnia, że jest szczęśliwy?

3) Kiedy jesteś/człowiek jest samotny?

4) Dlaczego wchodzimy w nałogi?

5) Kto to jest uzależniony?

6) Jakie znasz uzależnienia?

7) Czy możesz / człowiek może sam poradzić sobie z uzależnieniem?

Podkreślamy za jaką [wielką] bowiem cenę zostaliśmy nabyci i prawdziwa wolność jest tylko w Bogu, który nas tak bardzo umiłował.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o wolność i zaufanie Bogu, że pragnie dla nas szczęścia.

Uzmysławiamy uczniom, że to co świat nam oferuje (różnego rodzaju używki, pieniądze) nie da nam szczęścia na długi czas. Bóg chce dla nas wolności a nie uzależniania nas od różnych potrzeb, które nie potrafią i nie mogą wypełnić nam serca, życia.