Maryja

Tajemnice światła, ks. Dominik Chmielewski 12:39 MIN

Maryja Przymnóż mi wiary, Panie!