Na początku Bóg stowrzył niebo i ziemię

Stworzony na obraz i podobieństwo Boga

Młodość czasem wyboru

Poszukiwanie wartości życia

Poszukiwanie wartości życia

Młodość czasem wyboru

Poszukiwanie wartości życia

Zawierzyć Bożej Opatrzności