Tak Bóg umiłował świat

Miernik dobra

Zło skutkiem źle wykorzystanej wolności – uzależnienie

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus

Zło skutkiem źle wykorzystanej wolności

Jezus zwyciężył zło i grzech

Wielkość i godność człowieka