Dziecko – znak błogosłąwieństwa Bożego

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=MvKqGt8bVVE

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • uzasaniać konieczność szacunku wobec każdego rodzącego się życia;
  • wiedzieć, że życie pochodzi od Boga;
  • tłumaczyć, dlaczego dziecko jest darem dla rodziców;

Film: On zasługuje na życie 3:34 MIN

Filmik przedstawia historię pewnej rodziny. Kiedy Andrea dowiedziała się, że jest w ciąży, była przerażona. Nie wiedziała, do kogo się zwrócić. Wtedy odnalazła klinikę Fox Valley Pregnancy Center. Doświadczyła tam opieki, wsparcia i miłości, które całkowicie odmieniły jej życie i patrzenie na życie. Dzięki temu podjęła najlepszą decyzję. Jej otwarcie na dar nowego życia wypełniło ją szczęściem i radością.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Rdz  1,26-31; 1 J 5,1-3

«A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.»

«Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czy każdy ma prawo do życia?

3) Czy jesteś odpowiedzialny za swoje życie? Jakie decyzje podejmujesz w związku ze swoim życiem?

4) Dlaczego człowiek czasem odrzuca życie?

5) Czy Miłość może odrzucić życie?

6) Kto jest stwórcą każdego istnienia?

7) Po co Bóg stworzył człowieka i dlaczego nadal stwarza?

Podkreślamy jak ważne jest życie każdego człowieka, który został stworzony w wyjątkowy sposób i z Miłości.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o dar szacuneku dla każdego życia.

Uzmysławiamy uczniom, że dawcą życia jest Bóg, który błogosławi człowiekowi i pragnie aby ten był płodny i rozmnażał się.