Regulamin serwisu PROPUBLICOTV

INFORMACJE OGÓLNE

 1. ProPublico.TV to kompleksowe, praktyczne i opiniotwórcze źródło informacji o branży przekazywane poprzez materiały wideo.

 2. W ramach serwisu udostępniamy materiały filmowe przygotowane przez naszych redaktorów a także starannie wyselekcjonowane odnośniki do materiałów filmowych dostępnych w ramach ogólnodostępnych źródeł. W stosunku do takich materiałów podawany jest pełen adres dostępowy.

 3. Wydawcą serwisu ProPublico.TV jest Fundacji Pro Publico z siedzibą w Poznaniu, ul. Forteczna 53 , NIP 782-25-48-124.

 4. Aby korzystać z serwisu ProPublico.TV należy zapoznać się Regulaminem i przestrzegać jego zasad. Korzystanie z usług serwisu ProPublico.TV jednoznaczne jest z zaakceptowaniem postawień niniejszego Regulaminu.

 5. Z materiałów udostępnianych w serwisie ProPublico.TV można korzystać nieodpłatnie. Korzystanie z usług newslettera wiąże się z rejestracją użytkownika, w celu dodania go do bazy wysyłkowej.

 6. Dla prawidłowego korzystania z serwisu ProPublico.TV niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet, odpowiednich urządzeń i oprogramowania służącego do przeglądania plików HTML oraz czytania plików mp4, avi, mp3.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU PROPUBLICO.TV

 1. Wszelkie prawa do Serwisu ProPublico.TV należą do Fundacji Pro Publico zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Fundacji Pro Publico lub właścicieli osobistych i majątkowych praw autorskich materiałów, do których odnośniki w Serwisie ProPublico.TV są publikowane.

 2. Odnośniki do materiałów na serwisie YouTube publikowane są na mocy licencji wynikającej z ust. 8 pkt B Regulaminu YouTube.

 3. Serwis ProPublico.TV w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. Z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. Z 2003 nr 153 poz.1503).

 4. Korzystanie z Serwisu ProPublico.TV oraz materiałów udostępnionych za jego pośrednictwem możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 5. Każde inne wykorzystanie Serwisu ProPublico.TV i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Fundacji Pro Publico lub bez pisemnej zgody innych podmiotów uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie serwisu ProPublico.TV i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Serwisu ProPublico.TV i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 6. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie RemaTV, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

 7. Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z Serwisu ProPublico.TV oznacza akceptację ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja Pro Publico dokłada wszelkich starań by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu ProPublico.TV. Równocześnie wydawca Serwisu ProPublico.TV nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu oraz ma prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu i zablokowania udostępnionych na nim treści.

 2. Problemy z prawidłowym funkcjonowaniem serwisu, inne sprawy techniczne a także pytania i uwagi dotyczące serwisu można zgłaszać drogą mailową na adres slawek@propublico.org

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.propublico.tv tj. dnia 1 stycznia 2017r.

 4. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem aktualizacji treści Regulaminu opublikowanego w Serwisie ProPublico.TV.

 5. Fundacja Pro Publico nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez użytkowników serwisu materiałów na nim zamieszczonych oraz odnośników do materiałów.