Rodzina miejscem miłości i przebaczenia

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=1dFStd9Yd8U

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • umieć uzasadnić potrzebę przebaczania;
  • wiedzieć, dlaczego warto przezwyciężać konflikty/problemy w rodzinie;
  • rozumieć, jakie są konsekwencje nie prebaczenia;
  • interpretować zdanie „przebacz nam jako i my przebaczamy naszym winowajcom”

Film: Piotr Tau Kowalczyk – osobiste doświadczenie przebaczenia rapera 10:01 MIN

Piotr TAU Kowalczyk – raper i chrześcijanin po głębokim nawróceniu szczerze dzieli się swoim doświadczeniem przebaczenia i wiary. Jego świadectwo może inspirować do wyboru Boga i otwarcia się na Ducha Świętego oraz przebaczenia bliźnim.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Mt 6, 5-15

«Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.»

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czy warto przebaczać?

3) Czym jest przebaczenie drugiemu człowiekowi?

4) Jeśli ja nie przebaczę, czy Bóg może mi przebaczyć?

5) Co niesie ze sobą przebaczenie, nawet najtrudniejszych spraw?

6) Co niesie ze sobą brak przebaczenia?

7) Jak przebaczać, od czego zacząć?

Podkreślamy, że przebaczenie jest największym darem jaki Bóg nam ofiarował i pokazał to na krzyżu.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o łaskę przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili.

Uzmysławiamy uczniom, że uwolnienie przychodzi przez przebaczenie. Nie niesiemy wtedy ze sobą zbędnego balastu, który nie służy człowiekowi a wręcz przeciwnie, przygniata go. Tak naprawdę darowanie nawet słusznej winy, pomaga nam zmierzyć się z ciosem i przywraca nam wolność i radość życia.