Biblia księgą Bożego natchnienia i prawdy

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=HtTp4hPa-5c

Cel lekcji, uczeń powinien:

  • uzasadnić jakie miejsce w życiu człowieka powinna zajmować Biblia;
  • rozumieć potrzebę częstego zgłębiana nauki płynącej z Ewangeli;
  • rozwijać postawę zainteresowania treścią Biblii poprzez odkrywanie jej bogactwa;

Film: Wieża 5:19 MIN

GŁUPI MĄDRY FILM to utrzymana w konwencji współczesnej animacji dla młodzieży – chrześcijańska odpowiedź dla „Władców much”- opowieść o ważnych pytaniach i jeszcze ważniejszych odpowiedziach a co za tym idzie – wyborach. Po co czytać Pismo Święte? Co mi da ta instrukcja obsługi? Świetnie uchwycony problem na prostym przykładzie ukazuje potrzebę korzystania z wskazań danych nam przez Słowo Boże.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: II Tm 3;16.

«Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości».

Propozycje pytań do katechezy:

1) Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?

2) Czym jest dla Ciebie Pismo Święte?

3) Jak czytać Pismo Święte?

4) W czym pomaga Pismo Święte?

5) Dlaczego warto czytać Pismo Święte?

6) Kto może czytać Pismo Święte?

7) Czy „książka” pisana tyle czasu temu, może być aktualna dziś?

Podkreślamy jakie znaczenie ma Pismo Święte w życiu chrześcijanina, jaką cenną jest instrukcją obsługi.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o pokochania Słowa Bożego.

Uzmysławiamy uczniom, że na wszystkie nasze wątpliwości i pytania Biblia ma odpowiedzi, ale trzeba Nią żyć. Słowo Boże nie tylko ma Słowo Boga dla nas ale samo w sobie jest żywym Słowem dla nas, które ma moc zmienić nasze serce.