Poszukiwanie wartości życia

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=y1ZuxB_YO5Y

Cel lekcji, uczeń powinien:

 • wie jakie wartości są ważne w żyicu;
 • wyjaśnia czym jest wara;
 • uzasadnia potrzebę rozwoju swoej wiary;
 • rozumie czego powinien szukać w swoim życiu;

Film: Przełęcz ocalonych – daj się uratować 4:14 MIN

Ten filmik to krótki i osobisty komentarz do filmu Mela Gibsona „Przełęcz ocalonych”. Ksiądz Grzegorz, opierając się na fragmentach filmu, mówi o prawdziwych wartościach w życiu. Pokazuje siłę człowieka, który mimo wielu przeszkód, trudności, wierzy, że nigdy nie zostaje sam. Swoje siły pokłada w Bogu, który go nigdy nie opuści, który go zawsze wspiera, który jest Tym, na którego zawsze może liczyć.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Łk 15,1-7

Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Propozycje pytań do katechezy:

 1. Co poruszyło Cię w przedstawionym filmiku?

 2. Na ile jesteś wierny temu, w co wierzysz, swoim wartościom, swoim przekonaniom na co dzień, wśród kolegów, rodziny? Czy jest Ci łatwo?

 3. Czy masz w swoim życiu pole bitwy, pole walki?

 4. Kto może Ci pomóc?

 5. Czy jest coś, za co mógłbyś oddać wiele? Co to jest?

 6. Czy łatwo pomaga się osobie, która się z Ciebie śmieje, czy warto takiej osobie pomóc?

 7. Czy wierzysz, że jest ktoś, kto Ciebie szuka?

 8. Co jest łatwiejsze: odrzucić kogoś, kto nas wyśmiewa, odrzuca czy pomóc mu?

Podkreślamy ważne jest aby rozwijać swoją wiarę i relację z Jezusem Chrystusem, która przemienia serce a za tym i codzienną przestrzeń życia.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o żywą wiarę i pragnienie życia z Jezusem na co dzień.

Uzmysławiamy uczniom, że rozwijając wiarę odnajdujemy swoją drogę i stajemy się ucztami Jezusa w świecie.