Syn Boży – prawdziwy Bóg

Materiał pochodzi z serwisu Youtube.pl: https://www.youtube.com/watch?v=7KsWCxqvllA

Cel lekcji, uczeń powinien:

 • wskazywać, co Chrystus wnosi w życie człowieka;
 • wiedzieć kim jest Jezus;
 • umieć zając stanowisko w pytaniu, co to znaczy, że Jezus jest Bogiem;

Film: Kim jest Jezus? 24:40 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=7KsWCxqvllA

Film przedstawia dwóch młodych ludzi, Bena i Jasona, którzy szukają odpowiedzi na pytanie: kim był Jezus? Za tym rozważaniem chłopacy wyruszają w świat, lecą w kilka zakątków ziemi, gdzie mogą dowiedzieć się czegoś na temat Chrystusa. I tak towarzysząc Benowi i Jasonowi możemy zobaczyć, gdzie żył Jezus. Bezcennym atutem tego filmiku są także bez wątpienia wypowiedzi młodych ludzi napotkanych na ulicy. Prosty i czytelny przekaz daje nam gotowy materiał do katechezy.

Dodatkowo, ktoś z klasy może przeczytać fragment z Pisma Świętego: Mt 16, 13-16; Kol 1,15-20

«Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków» Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

«On jest obrazem Boga niewidzialnego
Pierworodnym wobec każdego stworzenia
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała – Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.»

Propozycje pytań do katechezy:

 1. Co poruszyło Cię najbardziej w przedstawionym filmiku?
 2. Czy spotkałeś kiedyś celebrytę?
 3. Jak sądzisz, dlaczego Jezus jest taki sławny?
 4. Co wiesz o Jezusie?
 5. Jaki okres w życiu Jezusa szczególnie zapamiętałeś?
 6. Kim dla Ciebie jest Jezus?
 7. Czy spotkałeś/spotykasz kogoś, kto spotkał Jezusa, zna Jezusa? Skąd wiesz, że Go spotkał?
 8. Czy oddałeś Jezusowi swoje życie?
 9. Dlaczego oddajemy swoje życie Jezusowi?

Podkreślamy jak ważne jest poznanie życia Jezusa, poznanie samego Jezusa.

Zapraszamy uczniów do modlitwy o łaskę pragnienia poznania Jezusa.

Uzmysławiamy uczniom, że aby rozwijać naszą wiarę konieczne jest poznawanie Jezusa. On pragnie abyśmy Go poznawali i daje nam się poznać, jeśli tego chcemy.