Ku nowym niebiosom i nowej ziemi

Jak będzie na końcu?

Wobec tajemnicy śmierci