O nas

Fundacja Pro Publico powstała w lutym 2012 r. z inicjatywy ks. dr. Waldemara Szlachetki, proboszcza parafii pw. św. Cyryla i Metodego Apostołów Słowian i Patronów Europy w Poznaniu, członka Referatu ds. Ewangelizacji Kurii Metropolitalnej w Poznaniu i asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”.

Misja Fundacji Pro Publico

Pragniemy pokazać Jezusa Chrystusa tym, którzy Go nie znają oraz zanieść im Dobrą Nowinę o zbawieniu tak, aby mogła ich przenikać swoją mocą i doprowadzić do wewnętrznej przemiany. Chcemy też dzielić się doświadczeniem wiary i miłości Jezusa Chrystusa ponieważ poznanie Bożej miłości, a następnie dawanie jej świadectwa poprzez służenie w Kościele to wspaniałe powołanie dla każdej świeckiej osoby.

Zamierzamy również dzielić się dobrymi wiadomościami, dlatego na naszej stronie znajdziesz także aktualne informacje na temat wydarzeń, w których udział polecamy, takich jak koncerty i kursy ewangelizacyjne, projekcje wartościowych filmów, rekolekcje czy pielgrzymki.

Rz 12.3-13

Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo – według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.

Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności!